См. письменный стол белый 2x2x2.ru/pismennye_stoly_dlya_shkolnikov .