См. письменный стол - /pismennye_stoly_dlya_shkolnikov .